Mai are putere de reprezentare administratorul unei societăți pe acțiuni căruia i-a expirat mandatul, în lipsa unei prelungiri a mandatului acestuia ori a numirii unui alt administrator?

Ca urmare a sesizării Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi a Ministerului Public cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 72 şi art. 15312 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 1552 şi 1554-1555 din Codul civil din
Read More

Care este momentul raportat la care se analizează valoarea prag a creanței în baza căreia s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței: cel al introducerii cererii sau cel al judecării acesteia?

Ca urmare a sesizării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
Read More

Cine dispune intrarea în faliment după admiterea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului în faliment ori prin care s-a confirmat un plan de reorganizare?

Ca urmare a sesizării Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj, având ca obiect aplicarea și interpretarea dispozițiilor prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) şi art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 480 alin.
Read More