Drept Financiar și Bancar

– asistență și reprezentare la încheierea contractelor de credit și a celor care au ca obiect constituirea garanțiilor aferente;

– asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de refinanțare a creditelor;

– asistență și reprezentare în procedura de dare în plată a unui imobil care constituie obiectul unei garanții aferente unui credit;

– asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită a bunurilor imobile, inițiate de instituțiile bancare;

– asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de rambursare la termen/anticipată a creditelor.