Cabinetul de avocat percepe un onorariu pentru activitatea profesională realizată, care va include și acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului.

Onorariul se estimează și se stabilește în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. În general, la calculul onorariului de avocat, vom avea în vedere următoarele criterii:

  • Timpul si volumul de muncă necesar executării mandatului primit sau a activităților solicitate de client;
  • Natura cazului. Onorariul poate fi redus în cauzele pe care le considerăm repetitive sau comune.
  • Importanța intereselor în cauză.