Drept Administrativ și Fiscal

– redactare și depunere de plângeri/contestații prealabile în fața autorităților/instituțiilor publice;
– redactare și susținere plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor;
– asistență și reprezentare juridică în fața instituțiilor publice/instanțelor de judecată;
– redactare și susținere a acțiunilor în anularea deciziilor de impunere;
– redactare și susținere a acțiunilor în anularea hotărârilor administrative;
– acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ;
– acțiuni îndreptate împotriva refuzului nejustificat al autorităților publice de a soluționa o cerere;
– asistență și reprezentare juridică în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești.