Executare Silită

– asistență și reprezentare creditori/debitori în faza de executare silită;
– redactare cerere de executare silită;
– reprezentare creditori/debitori în relație cu executorii judecătorești;
– redactare și susținere a contestațiilor îndreptate împotriva executărilor silite ori a actelor de executare;
– asistență și reprezentare în negocierile dintre părțile implicate în executarea silită;
– redactare acorduri de plată și tranzacții.