Dreptul Muncii

– redactare contracte individuale/colective de muncă;
– redactare acte adiționale la contracte individuale/colective de muncă;
– redactare decizii ale organelor de conducere;
– redactare Regulamente de Ordine Interioară;
– redactare fișe post;
– redactare documentații aferente încetării contractelor individuale de muncă;
– asistență juridică cu privire la încheierea de acorduri între salariați și angajatori:
– asistență și reprezentare în litigii de muncă/ proceduri necontencioase;
– contestații împotriva deciziilor de sancționare/de concediere;
– asistență în renegocierea contractelor individuale de muncă;
– mediere și conciliere a părților implicate în divergențe de muncă;
– consultanță pe probleme de dreptul muncii.